Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs z zakresu posługiwania się elektrycznymi urządzeniami obezwładniającymi - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs z zakresu posługiwania się elektrycznymi urządzeniami obezwładniającymi

Ewelina Świtała
14.11.2022

W dniach 08-10.11.2022 roku instruktorzy Zespołu Wychowania Fizycznego COSSG, mjr SG Mariusz Zwolan i mł. chor. SG Jakub Wronierski przeprowadzili kurs z zakresu posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Kurs został zrealizowany w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w Warszawie i wzięło w nim udział 15 funkcjonariuszy.

Głównym celem kursu było zapoznanie funkcjonariuszy zajęć z zasadami działania, budowy i użytkowania przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz podjęcia interwencji, w czasie której niezbędnym jest użycie środków przymusu bezpośredniego. W zakresie wiadomości uczestnicy kursu pogłębiali znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawnych regulujących użycie przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej w służbie wobec osób naruszających porządek prawny. W zakresie umiejętności uczestnicy nabyli umiejętności technik obrony przed zróżnicowanymi formami bezprawnego zamachu na zdrowie lub życie funkcjonariusza oraz jak skutecznie przekazać wiedzę przyszłym użytkownikom przedmiotu przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Wszyscy uczestnicy uzyskali pozytywną ocenę.

do góry