Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kontrola transportu drogowego wakacyjnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrola transportu drogowego wakacyjnie

Ewelina Świtała
01.08.2022

W dniach 25 - 29 lipca br. w COSSG zrealizowano drugą w tym roku edycję kursu doskonalącego „Kontrola transportu drogowego”.

W kursie uczestniczyło 11 funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Podlaskiego oraz Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, realizujących na co dzień zadania służbowe związane z kontrolą transportu drogowego. Przedsięwzięcie zrealizowali wykładowcy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i  Kierowniczych COS SG w Koszalinie – st. chor. szt. SG Agata Kowalska oraz st. chor. szt. SG Agnieszka Gogolińska.

Podczas zajęć słuchacze zapoznali się z aktami prawnymi obowiązującymi w transporcie drogowym. Poznali rodzaje przewozów drogowych oraz dokumenty uprawniające do ich wykonywania. Szczególną uwagę zwrócono na zasady przeprowadzania kontroli transportu drogowego oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej. Nabyli również umiejętności w zakresie stosowania kar przewidzianych przepisami prawa. Niewątpliwie na podniesienie atrakcyjności kursu miały wpływ zajęcia praktyczne zrealizowane wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego Wydziału Inspekcji w Koszalinie. Słuchacze tej edycji mieli możliwość zapoznania się również z kontrolą transportu drogowego realizowaną przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Sławnie, który współuczestniczył w prowadzonych działaniach z Inspekcją Transportu Drogowego w Koszalinie. Zajęcia te stanowiły podstawę do przeprowadzenia analizy i oceny kontroli transportu drogowego prowadzonej we współdziałaniu dwóch służb – ITD oraz  Policji.

 

do góry