Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego dla kadry kierowniczej SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego dla kadry kierowniczej SG

Mariusz Makara
07.07.2022

„Stres jest zły, kiedy panuje nad Tobą. Stres jest dobry, kiedy panujesz nad nim.” Ale jak to zrobić, kiedy życie nakłada na nas coraz więcej obowiązków, zadań i wątpliwości?

W dniach: 28 czerwca – 01 lipca 2022 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla zarządzania Straży Granicznej pt. „Stres w pracy kierowniczej i profilaktyka wypalenia zawodowego”.  Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem psychologicznym oraz przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego.

W czasie zrealizowanych zajęć uczestnicy uczyli się przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom stresu wynikającego z trudności w kierowaniu ludźmi (na przykład w sytuacjach konfliktowych czy pod presją czasu). Trenowali techniki relaksacyjne, wykonywali ćwiczenia kognitywne i manualne, mające na celu obniżenie napięcia psychofizycznego  oraz uczyli się  rozpoznawać i zapobiegać symptomom zespołu wypalenia zawodowego.
W ramach ćwiczeń o charakterze ruchowym słuchacze uczestniczyli w marszach terenowych przy użyciu kijków nordic walking.

Mamy nadzieję, że przeprowadzony kurs przyczyni się do zwiększenia potencjału kierowniczego jego uczestników i pozwoli im adekwatnie reagować na objawy obciążenia presją wynikającą z wykonywanych zadań służbowych.

Zajęcia zostały zrealizowane przez wykładowców – psychologów: mjr SG Justynę Błędniak – Czabrowską i mjr SG Monikę Stanisławską.

do góry