Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie „Posługiwanie się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej" - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Posługiwanie się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej"

Mariusz Makara
01.07.2022

W dniach 13 - 15.06.2022 r. oraz 27.06. - 01.07.2022 r. w COSSG odbyły się kursy z posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Kurs został przeprowadzony przez instruktorów Zespołu Wychowania Fizycznego Zakładu Ogólnozawodowego mjr SG Mariusza Zwolana i mł. chor. SG Jakuba Wronierskiego. W szkoleniu wzięło udział łącznie 27 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Głównym celem kursu było zapoznanie funkcjonariuszy z zasadami działania, budowy i użytkowania przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz podjęcia interwencji, w czasie której niezbędnym jest użycie środków przymusu bezpośredniego.

Uczestnicy kursu pogłębili znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawnych regulujących użycie przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej w służbie wobec osób naruszających porządek prawny. Nabyli również umiejętności  technik obrony przed zróżnicowanymi formami bezprawnego zamachu na zdrowie lub życie funkcjonariusza, oraz wiedzę z zakresu prowadzenia zajęć z przyszłymi użytkownikami przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

do góry