Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Wizyta uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wizyta uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym

Mariusz Makara
20.06.2022

W dniach 11 - 15 czerwca 2022 r. gościliśmy w murach naszego Ośrodka uczniów II klas Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.

Uczniów liceum ogólnokształcącego służb mundurowo-administracyjnych zaprosiliśmy do odbycia podróży dydaktycznej po naszym Ośrodku mając na uwadze konieczność podtrzymywania tradycji w zakresie patriotycznego wychowania młodzieży i popularyzowania wiedzy o Straży Granicznej, a także propagowania zachowań prospołecznych, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz kreowania pozytywnego wizerunku Straży Granicznej.

Podczas pobytu w COSSG uczniowie zostali zapoznani z tradycjami, historią i zadaniami formacji oraz uczestniczyli w teoretycznych i praktycznych zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez naszych wykładowców.

W ramach pobytu w Ośrodku uczniowie odbyli zajęcia z zakresu zadań Straży Granicznej oraz zasad naboru do służby, budowy i zabezpieczenia dokumentów, kontroli granicznej, technik interwencji, przeciwdziałania przestępstwom handlu ludźmi, podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz musztry.

Mamy nadzieję, że niektórzy z odwiedzających nas uczniów zwiążą swoją przyszłość zawodową ze służbą w naszej formacji i powrócą do naszej Szkoły już nie jako goście, ale jako słuchacze i przyszła kadra Straży Granicznej.

do góry