Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie konferencji historycznej: „Współczesność oparta na tradycji - 30 lat Straży Granicznej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie konferencji historycznej: „Współczesność oparta na tradycji - 30 lat Straży Granicznej”

Mariusz Makara
16.09.2021

W dniu dzisiejszym w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej zakończyła się dwudniowa konferencja historyczna: „Współczesność oparta na tradycji - 30 lat Straży Granicznej” organizowana przy naukowej współpracy z Oddziałem IPN w Szczecinie i Politechniką Koszalińską.

Konferencja zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu 30 – lecia formacji, miała na celu upamiętnienie przedwojennych formacji granicznych, których tradycje kultywuje współczesna Straż Graniczna oraz przypomnienie obecnemu pokoleniu funkcjonariuszy chlubnych dokonań naszych poprzedników.

„W Straży Granicznej tkwi ogromny potencjał. Naszym obowiązkiem jest spotkać się za rok i podsumować, co nowego udało nam się zrobić. Badanie historii nigdy nie jest zakończone, zawsze jest na pewnym etapie. Dobrze się stało, że zaczynamy dziś kolejny etap służby nauce polskiej”. – tak podsumował Konferencję prof. Bogusław Polak.

Dyrektor Biura Prezydialnego KGSG płk SG Aneta Skorupska i Komendant COS SG płk SG dr Piotr Boćko podziękowali prelegentom za zaangażowanie oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny przygotowanych wystąpień, a także wszystkim pozostałym za czynne uczestnictwo w organizowanym przedsięwzięciu.

Powstałe materiały pokonferencyjne, przygotowane przez prelegentów reprezentujących środowiska naukowe, uczelnie wyższe, instytucje kultury, służby mundurowe oraz stowarzyszenia, zostaną wydane w postaci publikacji przez Instytut Pamięci Narodowej.

 

do góry