Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Otwarcie konferencji historycznej pod tytułem: „Współczesność oparta na tradycji - 30 lat Straży Granicznej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Otwarcie konferencji historycznej pod tytułem: „Współczesność oparta na tradycji - 30 lat Straży Granicznej”

Mariusz Makara
15.09.2021

15 września br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyło się otwarcie konferencji historycznej pod tytułem: „Współczesność oparta na tradycji - 30 lat Straży Granicznej”.

Konferencja została zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu formacji, w związku przypadającym w bieżącym roku 30-leciem utworzenia Straży Granicznej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. Tomasz Praga  przy naukowej współpracy z Oddziałem IPN w Szczecinie i Politechniką Koszalińską.
Uroczystego otwarcia Konferencji, w którym uczestniczyli jako goście honorowi: dr Paweł Skubisz - Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK - Rektor Politechniki Koszalińskiej,  Pani Katarzyna Królczyk - Dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie oraz dr Jan Kuriata, prof. PWSZ - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, dokonała w imieniu Komendanta Głównego SG, płk SG Aneta Skorupska - Dyrektor Biura Prezydialnego KGSG.
Konferencja prowadzona przez prof. nadzw. dr. hab. Michała Polaka oraz mjr. SG dr. Artura Ochała obejmie cztery panele: I panel -  Korpus Ochrony Pogranicza (1924 – 1939), II panel - Straż Graniczna (1928 – 1939), III panel i IV panel – Patroni naszych jednostek.
Jej celem jest upamiętnienie przedwojennych formacji granicznych, których tradycje kultywuje współczesna Straż Graniczna oraz przypomnienie obecnemu pokoleniu funkcjonariuszy chlubnych dokonań naszych poprzedników.
W charakterze prelegentów występują przedstawiciele środowisk naukowych, uczelni wyższych, instytucji kultury, służb mundurowych oraz stowarzyszeń, którym bliskie są sprawy ochrony granicy państwowej i tradycji formacji granicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
do góry