Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Szkolenia specjalistyczne i kurs doskonalący dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenia specjalistyczne i kurs doskonalący dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

Mariusz Makara
02.07.2021

W dniach 21 – 25 czerwca 2021 roku funkcjonariusze Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przeprowadzili dwa szkolenia specjalistyczne i jeden kurs doskonalący dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej przeprowadzili:

dla PSP Słupsk – mjr SG Marek ŚWIĘTANOWSKI

dla PSP Leszno –  st. chor. szt. SG Tomasz PAŁKA   

Uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć zdobyli wiedzę z zakresu podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur postępowania z niekontrolowanymi źródłami promieniotwórczymi. W trakcie zajęć praktycznych nabyli  umiejętności w zakresie posługiwania się urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.

Równolegle w tym samym terminie dla PSP Leszno kurs doskonalący z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych przeprowadziła st. chor. szt. SG Agata KOWALSKA.

Kursanci zapoznali się ze strukturą umowy ADR, zasadami odczytywania danych zawartych w wykazie towarów niebezpiecznych, dokumentacją przewozową, oznakowaniem i wyposażeniem pojazdów oraz warunkami przewozu.

Aktywnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych, podczas których mieli za zadanie znaleźć materiały niebezpieczne znajdujące się w ich otoczeniu, określić ich właściwości, podać jakie stwarzają zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz sposoby postępowania w przypadku zaistnienia zagrożenia.

Strażacy chętnie brali udział w dyskusji moderowanej przez prowadzącą kurs. Podczas zajęć panowała przyjazna atmosfera.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostało przeszkolonych:

  • z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej 11 funkcjonariuszy z PSP w Słupsku i 15 z PSP w Lesznie
  • z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych 15 funkcjonariuszy z PSP w Lesznie.
do góry