Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Sternik motorowodny - 2 edycja - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Sternik motorowodny - 2 edycja

Mariusz Makara
29.06.2021

W dniach od 21.06. do 25.06.2021 r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w Koszalinie zrealizował drugą w tym roku edycję kursu doskonalącego „Sternik motorowodny”.

 

 

Kurs przeprowadzili mł. chor. SG Robert Dwulit, st. chor. szt. SG Paweł Wilczyński oraz ekspert zewnętrzny Pan Tomasz Sondej.

Kurs adresowany był do funkcjonariuszy SG realizujących zadania służbowe z wykorzystaniem jednostek pływających. Celem głównym kursu było nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu na patent sternika motorowodnego przed komisją egzaminacyjną Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, który się odbył w dniu 26.06.2021 r. Nowi sternicy pochodzili z Nadbużańskiego OSG (4 osoby), Morskiego OSG (2 osoby) oraz z Państwowej Straży Pożarnej (2 osoby).

Patent sternika motorowodnego uprawnia do prowadzenia wszystkich jachtów motorowych na wodach śródlądowych, a na wodach morskich – jachtów o długości do 12 m w porze dziennej do 2 Mm (mil morskich) od brzegu.

do góry