Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Druga edycja kursu doskonalącego pt. Motywowanie i rozwój zespołu dla kadry kierowniczej SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Druga edycja kursu doskonalącego pt. Motywowanie i rozwój zespołu dla kadry kierowniczej SG

Mariusz Makara
23.06.2021

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w dniach 15-18 czerwca 2021 r. została zrealizowana kolejna edycja kursu doskonalącego pt. „Motywowanie i rozwój zespołu” adresowana do kadry kierowniczej SG niższego i średniego szczebla zarządzania.

Uczestnicy kursu pochodzili z następujących jednostek: Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG oraz Komendy Głównej SG.

Treści merytoryczne kursu skupiały się wokół zasad i metod efektywnego motywowania podwładnych do realizacji celów i zadań zespołu oraz doskonalenia umiejętności doboru motywatorów do indywidualnych potrzeb i oczekiwań podwładnego. Eksponowano znaczenie roli kierownika w tworzeniu właściwych relacji w zespole, poznania potencjału własnego i źródeł automotywacji oraz  skutecznego komunikowania, w tym udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Uwzględniając wagę kompetencji kierowniczych związanych z motywowaniem podwładnych i planowaniem ich rozwoju, swobodna wymiana poglądów i doświadczeń kadry kierowniczej SG z różnych miejsc pełnienia służby wydaje się cenna dla wszystkich uczestników tego spotkania.

Zajęcia prowadzone były przez wykładowców Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych: kierownika zakładu ppłk SG dr Barbarę Woźniak oraz p.o. kierownika Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych mjr SG Annę Chachaj.

Przygotowana w Ośrodku propozycja szkoleniowa została bardzo pozytywnie przyjęta przez słuchaczy, którzy wysoko ocenili jej przydatność w praktyce kierowniczej. W zajęciach uczestniczyli bardzo aktywnie i z zaangażowaniem wykonywali liczne ćwiczenia. W bezpośrednich rozmowach wyrazili uznanie dla profesjonalizmu merytorycznego i metodycznego wykładowców oraz życzliwego podejścia do słuchaczy. Wspólnie stworzona twórcza atmosfera sprzyjała osiągnięciu celów kursu przez wszystkich jego uczestników.

do góry