Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Bezpieczniej do celu - trening jazdy pojazdami służbowymi w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Bezpieczniej do celu - trening jazdy pojazdami służbowymi w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Mariusz Makara
21.06.2021

W dniach 14 – 18.06.2021 r. został zrealizowany kurs doskonalący pt. Trening bezpiecznej jazdy. Była to ostatnia edycja tego kursu dla funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej prowadzona w ramach projektu nr PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W kursie wzięło udział 8 funkcjonariuszy z Morskiego, Warmińsko – Mazurskiego, Podlaskiego i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Zajęcia prowadzili instruktorzy z Zespołu Zabezpieczenia Technicznego  Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych: ppor. SG Paweł Baszewski, st. chor. szt. SG Marcin Sekuła oraz chor. SG Marcin Mordaka.

Część kierowców pojazdów służbowych wykonuje zadania związane ze ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń. Funkcjonariusze w takich sytuacjach znajdują się w stanach emocjonalnych, którym towarzyszy presja czasu i chęć sprostania zadaniu zatrzymania przestępcy. W takich okolicznościach osłabieniu ulegają świadome mechanizmy kierowania pojazdem, a górę często biorą emocje. Nawyki za kierownicą wykorzystywane przez podświadomość nie zawsze wystarczają, by skutecznie i bezpiecznie dojechać do celu. Kurs realizowany był głównie w formie ćwiczeń praktycznych, których dobór zapewnił właściwą  koncentrację i pozwolił podnieść poziom świadomości oraz umiejętności kierowcy podczas wykonywania manewrów. Podczas kursu zwracano uwagę na poziom bezpieczeństwa oraz prawidłowe zachowanie kierowcy podczas jazdy. Ćwiczenia praktyczne dotyczyły głównie takich obszarów jak:

  • zapewnienie stabilności ciała z pojazdem, pozycja za kierownicą i techniki kierowania,
  • prawidłowa obserwacja drogi przed i za pojazdem,
  • skuteczne hamowanie awaryjne z ABS i zmiana toru jazdy podczas hamowania,
  • planowanie toru jazdy w zakręcie,
  • ustalanie i utrzymywanie odległości pomiędzy pojazdami na drodze,
  • opanowanie pierwszych objawów poślizgu,
  • symulacja zderzenia oraz samoewakuacja z pojazdu po dachowaniu.

W ostatnim dniu szkoleniowym przeprowadzono test zaliczeniowy weryfikujący zdobyte wiadomości i umiejętności. Kurs został wysoko oceniony przez słuchaczy. Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć dalszego poszerzania swoich umiejętności na kursach techniki jazdy.

W trakcie wszystkich edycji kursu wykorzystywano sprzęt pozyskany w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego m.in. troleje najazdowe, miernik prędkości, elementy toru jazdy, materiały i części eksploatacyjne pojazdów oraz kontener biurowy. Nowe, dogodne miejsce prowadzenia zajęć na płycie lotniska w Zegrzu Pomorskim pozwoliło realizować tam zagadnienia teoretyczne, przygotowywać słuchaczy do wykonywania ćwiczeń oraz je podsumowywać, niezależnie od panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych.

Wykorzystanie pozyskanego sprzętu i materiałów pozwoliło uatrakcyjnić zajęcia oraz zdecydowanie podniosło poziom ich realizacji.

 

PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE”

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

do góry