Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Ewelina Świtała
01.06.2021

W dniach 17 – 26 maja 2021 r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w Koszalinie zrealizował pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Głównym celem kursu było przygotowanie uczestników szkolenia do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich jednostkom systemu lub jednostkom współpracującym z systemem PRM.

W kursie wzięli udział funkcjonariusze z Komendy Głównej SG oraz Morskiego i Nadwiślańskiego Oddziału SG.

Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu państwowego uzyskując tytuł Ratownika. Nad przebiegiem egzaminu poza kadrą Ośrodka czuwała Pani Paulina Panek - lekarz specjalista medycyny ratunkowej oraz kpt. SG Tomasz Bechler - Koordynator Ratownictwa Medycznego SG.

Uzyskanie tytułu Ratownika upoważnia i nakłada obowiązek wykonywania czynności określonych w art. 14 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym takich jak np. resuscytacja krążeniowo-oddechowa, bezprzyrządowa i przyrządowa, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego. Uzyskane uprawnienia Ratownika są ważne przez okres trzech lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu. Utrzymanie ww. uprawnień wymaga przystąpienia do egzaminu potwierdzającego posiadanie tego tytułu przed upływem okresu ich ważności.

do góry