Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie V edycji szkolenia w zakresie szkoły chorążych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie V edycji szkolenia w zakresie szkoły chorążych

Ewelina Świtała
28.05.2021

W dniach 10 - 28 maja 2021 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyła się V edycja Szkolenia w zakresie szkoły chorążych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie stałej.

W szkoleniu wzięło udział 80 funkcjonariuszy z Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Nadodrzańskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Warmińsko – Mazurskiego, Morskiego, Śląskiego i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Pomimo szczególnych warunków spowodowanych ograniczeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej wszyscy słuchacze sprostali trudom szkolenia i ukończyli je z dobrymi i bardzo dobrymi ocenami, uzyskując wysoką średnią ocen z egzaminu na zakończenie szkolenia.

W dniu dzisiejszym podczas podsumowania szkolenia Zastępca Komendanta COSSG - ppłk SG Arkadiusz Urlich pogratulował słuchaczom zdania egzaminów końcowych i uzyskania wysokich wyników w nauce, jednocześnie życząc dalszych sukcesów w służbie na nowych stanowiskach w macierzystych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.

Od stycznia br. Ośrodek w zakresie szkoły chorążych przeszkolił 380 funkcjonariuszy. Kolejna - VI edycja rozpocznie się 7 czerwca.

do góry