Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie „Kontrola tachografów cyfrowych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Kontrola tachografów cyfrowych

Ewelina Świtała
25.05.2021

W dniach 17 – 21 maja 2021 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się druga w tym roku edycja kursu doskonalącego „Kontrola tachografów cyfrowych”.

W kursie wzięło udział 12 funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego, Morskiego, Nadbużańskiego oraz Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Celem kursu było wyposażenie funkcjonariuszy w wiadomości i umiejętności z zakresu kontroli czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków kierowców wykonujących przewozy drogowe. W trakcie szkolenia funkcjonariusze zapoznali się z regulacjami prawnymi dotyczącymi zasad używania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz przeprowadzania kontroli w przedmiotowym zakresie. Zostały omówione przypadki,
w których kierujący pojazdami nie są zobowiązani do stosowania przepisów o czasie pracy kierowców. Znaczna część zajęć została poświęcona na analizę zapisów z tachografu analogowego i cyfrowego oraz ćwiczenia, podczas których słuchacze wykazali się dużym zaangażowaniem i aktywnością.

Niewątpliwie na podniesienie atrakcyjności prowadzonych zajęć miała wpływ możliwość pracy na dwóch nowych symulatorach tachografów cyfrowych IV (najnowszej) generacji oraz dokonywania odczytów za pomocą najnowszego sprzętu – urządzenia do zdalnego sczytywania danych TachoDrive 5.5 wersja PRO C oraz czytnika do tachografu cyfrowego i inteligentnego w formie klucza z wyświetlaczem wraz z wbudowanym aktywnym czytnikiem kart VDO. Dzięki dodatkowym symulatorom przeprowadzona została większa ilość ćwiczeń, w których można było pokazać możliwe do wystąpienia sytuacje związane
z kontrolą czasu pracy kierowców. Na zakończenie szkolenia omówiono naruszenia przepisów związanych z czasem pracy kierowców wykorzystujących tachografy w trakcie realizacji zadań przewozowych.

Kurs przeprowadziła st. chor. szt. SG Agata Kowalska – funkcjonariusz Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych.

do góry