Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień.

Ewelina Świtała
25.05.2021

W dniach od 18 do 21 maja 2021 roku, w COSSG odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przez st. chor. szt. SG Tomasza Pałkę, funkcjonariusza Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG. W kursie wzięło udział 12 funkcjonariuszy z Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Warmińsko – Mazurskiego i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Uczestnicy kursu w trakcie zajęć uzupełnili wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych nabyli  umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.

 

do góry