Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej

Ewelina Świtała
25.05.2021

W dniach od 17 do 21 maja br. odbyła się kolejna edycja szkolenia specjalistycznego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej.

W kursie udział wzięli  funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej, a przedsięwzięcie zrealizowane zostało w PSG Gdynia, przez mjr SG Marka Świętanowskiego - starszego wykładowcę z Zespołu Zabezpieczenia Technicznego  Zakładu Kompetencji Logistycznych COSSG. 

Uczestnicy kursu w trakcie zajęć zdobyli wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych nabyli  natomaist umiejętności w zakresie posługiwania się urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.

do góry