Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Wręczenie wyróżnień z okazji 30. rocznicy powołania Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wręczenie wyróżnień z okazji 30. rocznicy powołania Straży Granicznej

Ewelina Świtała
21.05.2021

21 maja br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień z okazji Święta Straży Granicznej.

Uroczystość poprzedziła msza święta, odprawiona 16 maja br., w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, którą celebrował proboszcz parafii pw. Św. Faustyny ks. ppłk SG Lucjan Dolny.

Podczas dzisiejszej uroczystości, szczególnie wyróżniającym się funkcjonariuszom i pracownikom, wręczono okolicznościowe wyróżnienia, odznaczenia i awanse na kolejne stopnie służbowe.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2021 r. o nadaniu odznaczeń, za zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, „Brązowym Krzyżem Zasługi” odznaczył:

- ppłk. SG Arkadiusza URLICHA

  

Źródło: KGSG

Odznaczenie zostało wręczone przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja DUDĘ podczas obchodów 30 rocznicy powołania Straży Granicznej w Warszawie w dniu 14 maja 2021 r.,

================================================

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2021 r. o nadaniu odznaczeń, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej, „Medalem Złotym za Długoletnią Służbę” odznaczeni zostali:

        - ppłk SG Adam GAWRYSIAK

        - płk SG Krzysztof MUZYCZUK

        - mjr SG Maciej PAWŁOWSKI

================================================

Na podstawie ustawy z dnia 12 października 1990 r.  o Straży Granicznej, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski na stopień podporucznika zostali mianowani:

         - st. chor. szt. SG Tomasz GŁUSZEK

         - st. chor. szt. SG Radosław WIŚNIEWSKI s. Kazimierza

         - st. chor. szt. SG Radosław WIŚNIEWSKI s. Waldemara

================================================

Na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o ustanowieniu Medalu za zasługi dla Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wybitne zasługi nadał

„Srebrny Medal za Zasługi dla Straży Granicznej”

         - płk. SG Ryszardowi SZPURZE

         - ppłk. SG Dariuszowi JARMUZIEWICZOWI

 „Brązowy Medal za Zasługi dla Straży Granicznej”

 - mjr. SG Bolesławowi BENDASIUKOWI

 - mjr. SG Krzysztofowi BRECHUNOWI

 - mjr. SG Markowi ŚWIĘTANOWSKIEMU

================================================

Rozkazem Personalnym z dnia 30 kwietnia 2021 r. Komendanta Głównego Straży Granicznej z okazji Święta Straży Granicznej Odznakę Straży Granicznej otrzymali:

- mjr SG Agnieszka ZBAŃSKA

- mjr SG Radosław POTYRAŁA

- ppor. SG Katarzyna PORANIUK

- st. chor. szt. SG Barbara KŁOCZOWSKA

- st. chor. szt. SG Andrzej CIECHANOWSKI

- chor. szt. SG Agnieszka GOGOLIŃSKA

================================================

Rozkazem personalnym z dnia 23 kwietnia 2021 r. Komendanta Głównego Straży Granicznej mianowani z dniem 16 maja bieżącego roku na stopień podpułkownika Straży Granicznej zostali:

- mjr SG Michał MĄKA

- mjr SG Maciej PAWŁOWSKI

na stopień porucznika Straży Granicznej:

     - ppor. SG Joanna GORZELSKA

================================================

Rozkazem o wyróżnieniu z dnia 11 maja 2021 r. Komendant Główny Straży Granicznej za wzorowe wykonywanie zadań służbowych wymagających szczególnego zaangażowania, sumienności oraz pełnej dyspozycyjności wyróżnił nagrodą:

- mjr SG Adama DZWONKA

================================================

Rozkazem Personalnym z dnia 22 kwietnia 2021 roku Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej mianował z dniem 16 maja bieżącego roku na kolejne stopnie w korpusie chorążych Straży Granicznej:

na stopień starszego chorążego sztabowego Straży Granicznej awansowali:

- chor. szt. SG Agnieszkę ZARĘBSKĄ

- chor. szt. SG Sergiusza KARPIŃSKIEGO

na stopień starszego chorążego Straży Granicznej:

chor. SG Artura KORCA

na stopień chorążego Straży Granicznej:

- mł. chor. SG Szymona BLISZCZA

================================================

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej z dnia 19 lutego 2021 roku „Medalem Pamiątkowym XXX-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej” zostali uhonorowani:

- mjr SG Agnieszka ZBAŃSKA

- ppor. SG Tomasz GŁUSZEK

- st. chor. szt. SG Barbara KŁOCZOWSKA

- st. chor. szt. SG Małgorzata KOTARA - PAŁKA

- st. chor. szt. SG Agnieszka DONIGIEWICZ

- st. chor. szt. SG Jacek JARKIEWICZ

- chor. szt. SG Przemysław ZIEMBA

- mł. chor. SG Marcin KORZENIOWSKI

- sierż. szt. SG Krzysztof CZERNIK

================================================

Uchwałą Kapituły Medalu z dnia 15 listopada 2020 r.  Prezydium Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej „Medalem za Zasługi dla Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej” zostali odznaczeni:

       - Pani Mirosława NIEWIŃSKA

       - Pani Bożena ŻEROMSKA

       - Pan Ryszard KOMAR

       - Pan Paweł PASTERNAK

       - Pan Ryszard MUNZER

       - Pan Henryk JEZIERSKI

   

Podczas uroczystości Komendant podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom za sumienną służbę i pracę na rzecz Centralnego Ośrodka Szkolenia oraz całej Straży Granicznej, życząc satysfakcji z pracy i służby.

 

XXX LAT STRAŻY GRANICZNEJ

Trzydzieści lat temu, 16 maja 1991 roku, do służby na granicach Polski przystąpili funkcjonariusze nowej, powołanej nieco ponad pół roku wcześniej formacji, Straży Granicznej.

Nawiązywała ona do chlubnych tradycji formacji granicznych II RP – Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej powstałej w 1928 roku. Zastąpiła natomiast Wojska Ochrony Pogranicza, które od 1946 roku chroniły granice PRL.

Nowa formacja stanęła wobec zupełnie nowych zadań, które wynikały z zagrożeń, z jakimi dotąd nie miały do czynienia polskie służby graniczne. Jednym z nich było zjawisko masowej migracji, wywołanej wybuchem wojny w byłej Jugosławii, drugim zaś spowodowany upadkiem ZSRR masowy przemyt najróżniejszych towarów, a nawet żywych zwierząt. I to właśnie zatrzymanie narastającej fali przestępczości granicznej, w tym przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz kontrolowanie pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski stało się jednym z podstawowych zadań Straży Granicznej.

W ciągu trzydziestu lat formacja ze struktury policyjno-wojskowej, jaką odziedziczyła po poprzedniczce, przekształciła się w nowoczesną służbę migracyjną, wyposażoną we wszystkie uprawnienia i narzędzia prawne, konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Straż Graniczna ochrania ponad 3,5 tysiąca kilometrów polskiej granicy, z czego prawie 1,6 tysiąca kilometrów przypada na odcinek granicy zewnętrznej . Funkcjonariusze kontrolują ruch na 69 przejściach granicznych i pełnią służbę w 96 placówkach.

Nasza formacja dzieli się na dziewięć oddziałów, obejmujących całe terytorium Polski. Cztery oddziały i 55 placówek zlokalizowanych jest na granicy zewnętrznej (Warmińsko-Mazurski OSG, Podlaski OSG, Nadbużański OSG i Bieszczadzki OSG), jeden (9 placówek) ochrania granicę morską (Morski OSG), a ulokowany jest w centrum Polski i obsługuje część przejść lotniczych bez kontaktu z granicą lądową (Nadwiślański OSG). Czternaście placówek obsługuje przejścia graniczne w portach lotniczych.

W naszej formacji pełni służbę blisko 14,5 tysiąca funkcjonariuszy, w tym nieco ponad 4 tysiące kobiet. Wspiera ich prawie 3,5 tysiąca pracowników cywilnych, wśród których nieco ponad 2 tysiące to kobiety. Większość funkcjonariuszy Straży Granicznej (11 tysięcy) nie ukończyła 40 roku życia, a 3,5 tysiąca (mniej więcej co czwarty) to ludzie młodsi od samej formacji, w której służą. Prawie 13 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej ma wykształcenie wyższe, z czego prawie 9 tysięcy ma tytuł magistra.

Współczesna Straż Graniczna stanowi wzór i punkt odniesienia dla formacji innych państw Unii Europejskiej. Nasz Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu jest Akademią Partnerską Agencji FRONTEX, a sama Agencja wybudowała swoją siedzibę w Warszawie. Na prośby innych państw nasi funkcjonariusze od 2011 roku wspierają służby graniczne partnerów z Unii Europejskiej i spoza niej w ochronie ich granic. Efekty tych działań te, choć zaliczane na konto sukcesów służb państw gospodarzy, stanowią wizytówkę skuteczności funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W ciągu trzech dekad zmieniła się Polska, a razem z nią całkowicie zmieniała się nasza Straż Graniczna. Dzisiejsza formacja w niczym nie przypomina swoich początków. Nie zmieniło się tylko jedno: wierność Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowi Polskiemu.

Źródło: KGSG

do góry