Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu drogowego przewozu towarów niebezpiecznych ADR - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu drogowego przewozu towarów niebezpiecznych ADR

Ewelina Świtała
21.05.2021

W dniach 10-14.05.2021 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbył się kurs doskonalący pt.: „Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych – poziom podstawowy” realizowany w ramach projektu nr PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” i współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Głównym celem kursu było wyposażenie funkcjonariuszy w wiadomości i umiejętności z zakresu zasad drogowego przewozu towarów niebezpiecznych oraz uprawnień i obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej podczas przeprowadzania kontroli powyższych przewozów. Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dn. 7 lutego 2017 r. uczestnictwo i pozytywne zaliczenie kursu uprawnia funkcjonariuszy do przeprowadzania kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych.

W kursie wzięło udział 15 funkcjonariuszy z Morskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Zajęcia przeprowadziły funkcjonariuszki Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych: chor. szt. SG Agnieszka GOGOLIŃSKA i st. chor. szt. SG Agata KOWALSKA.

PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE”

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

do góry