Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Doskonalenie kompetencji kierowniczych w zakresie motywowania i rozwoju podległego zespołu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Doskonalenie kompetencji kierowniczych w zakresie motywowania i rozwoju podległego zespołu

Ewelina Świtała
14.05.2021

W dniach 11-14 maja 2021 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej zrealizowana została pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego pt. „Motywowanie i rozwój zespołu” adresowana do kadry kierowniczej SG niższego i średniego szczebla zarządzania.

Uczestnicy kursu pochodzili z Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego i Morskiego Oddziału SG oraz Komendy Głównej SG.

Kurs poświęcony był doskonaleniu kompetencji kierowniczych związanych z wieloaspektowym motywowaniem podwładnych i planowaniem ich rozwoju. Treści merytoryczne koncentrowały się wokół zasad i metod efektywnego motywowania podwładnych do realizacji celów i zadań zespołu oraz doskonalenia umiejętności doboru motywatorów do indywidualnych potrzeb i oczekiwań podwładnego. Kurs w szczególności uwrażliwiał jego uczestników – kadrę kierowniczą SG na kwestie związane z poznaniem potencjału własnego i źródeł automotywacji oraz tworzeniem relacji w zespole sprzyjających osiąganiu celów i odczuwaniu satysfakcji, w tym skuteczne komunikowanie i udzielanie podwładnym konstruktywnej informacji zwrotnej.

Zajęcia prowadzone były przez wykładowców Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych: kierownika zakładu ppłk SG dr Barbarę Woźniak oraz p.o. kierownika Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych mjr SG Annę Chachaj. Uczestnicy pozytywnie przyjęli przedstawioną propozycję szkoleniową i docenili jej przydatność w praktyce kierowniczej. Doskonaleniu kompetencji oraz swobodnej wymianie poglądów i doświadczeń sprzyjała atmosfera otwartości, tolerancji i wzajemnego szacunku wszystkich uczestników. Słuchacze wykazali się dużą aktywnością i zaangażowaniem przy realizacji licznych ćwiczeń.

do góry