Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej

Ewelina Świtała
14.05.2021

W dniach od 10 do 14 maja 2021 roku w Ośrodku odbyła się kolejna edycja szkolenia specjalistycznego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przez funkcjonariuszy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG. W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze z  Bieszczadzkiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Warmińsko – Mazurskiego i Morskiego Oddziału Straży Granicznej, realizujący zadania służbowe związane z kontrolą radiometryczną. 

Uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć zdobyli wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych nabyli  umiejętności w zakresie posługiwania się urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.

do góry