Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły chorążych w COSSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły chorążych w COSSG

Mariusz Makara
30.04.2021

30 kwietnia 2021 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyło się zakończenie Szkolenia w zakresie szkoły chorążych funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie stałej.

W przedsięwzięciu trwającym od 12 kwietnia wzięło udział 60 funkcjonariuszy z różnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Mimo wielu ograniczeń wprowadzonych w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym wszyscy słuchacze zakończyli szkolenie osiągając bardzo dobre wyniki z egzaminu końcowego. Całe szkoleni 43 osoby ukończyły uzyskując ocenę bardzo dobrą.

Podczas podsumowania Zastępca Komendanta COSSG ds. Dydaktycznych ppłk SG Arkadiusz Urlich w imieniu własnym i Komendanta Szkoły pogratulował funkcjonariuszom uzyskanych  wyników. Bardzo dobrze zdanego egzaminu końcowego, podczas którego musieli wykazać się rozległą wiedzą oraz nabytymi umiejętnościami. Absolwentom życzył sukcesów w służbie na nowych stanowiskach służbowych w macierzystych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej oraz nowych wyzwań związanych z awansem, a także wiele zdrowia i powodzenia w życiu prywatnym.

do góry