Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Projekt nr PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” wspiera szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Projekt nr PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” wspiera szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej

Mariusz Makara
31.03.2021

W dniach od 22 do 26 marca 2021 roku odbyła się kolejna edycja szkolenia specjalistycznego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej, tym razem finansowana ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Przedsięwzięcie realizowane było przez mjr SG Marka Świętanowskiego i st. chor. szt. SG Tomasza Pałka, funkcjonariuszy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG.

W szkoleniu udział wzięło 14 funkcjonariuszy z  Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego, Podlaskiego, Warmińsko – Mazurskiego i Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Szkolenie skierowane jest do funkcjonariuszy, którzy będą realizować zadania związane z kontrolą radiometryczną.

Uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć zdobyli wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych nabyli  umiejętności w zakresie posługiwania się urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.

 

PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE”

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

do góry