Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie „Trening bezpiecznej jazdy” dla funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Trening bezpiecznej jazdy” dla funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej

Mariusz Makara
30.03.2021

W dniach 15 – 19.03.2021 r. i 22 – 26.03.2021 r. odbyły się dwie edycje kursu doskonalącego „Trening bezpiecznej jazdy” dla funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Przedsięwzięcia zostały zrealizowane w ramach projektu nr PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” i współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kursy doskonalące zostały przeprowadzone przez instruktorów Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG: ppor. SG Pawła Baszewskiego, st. chor. szt. SG Marcina Sekułę i chor. SG Marcina Mordakę.

W obu edycjach kursu brało udział 17 funkcjonariuszy z Morskiego, Nadbużańskiego, Podlaskiego i Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Funkcjonariusze pod kierunkiem instruktorów doskonalili umiejętność reagowania w nietypowych i niebezpiecznych sytuacjach drogowych, poznawali granice przyczepności, pokonywali rutynę, zmieniali niepoprawne nawyki za kierownicą oraz zapoznani zostali z możliwościami i ograniczeniami człowieka, praw fizyki i techniki w pokonywaniu zagrożeń drogowych. Starannie dobrane ćwiczenia miały na celu doskonalenie takich umiejętności jak:

  • zajmowanie prawidłowej pozycji za kierownicą gwarantującej szybką, pewną i adekwatną do sytuacji reakcję kierowcy,
  • posługiwanie się kołem kierownicy w sposób systemowy, symetryczny i adekwatny do chwilowej przyczepności kół z podziałem na skręt szosowy i manewrowy,
  • skracanie drogi hamowania awaryjnego (maksymalne wykorzystanie dostępnej przyczepności),
  • zmiana toru jazdy w trakcie hamowania awaryjnego (ominięcie przeszkody przed którą nie można zatrzymać się),
  • jazda prawidłowym torem w zakręcie (reagowanie przy pierwszych objawach poślizgu),
  • hamowanie w zakręcie,
  • manewrowanie w ograniczonej przestrzeni,
  • stabilizacja pojazdu (równoważenie sił działających na pojazd),
  • samoewakuacja z wywróconego pojazdu.

Umiejętności zdobyte na kursie potwierdzone zostały testem zaliczeniowym, podczas którego słuchacze pokonywali tor przeszkód na czas z uwzględnieniem wskazówek techniki jazdy otrzymanych w tygodniu zajęć. 

Kurs został wysoko oceniony przez słuchaczy. Wszyscy wyrazili oczekiwanie dalszego poszerzania swoich umiejętności na kursach techniki jazdy.

 

PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE”

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

do góry