Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Nowe szkolenie dla kadry kierowniczej SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowe szkolenie dla kadry kierowniczej SG

Mariusz Makara
30.03.2021

Szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej SG, które prowadzimy w COSSG nieprzerwanie od 2003 roku przygotowując kolejne, liczne grupy kadr kierowniczych do efektywnej pracy kierowniczej w naszej formacji, ze względu na bezpieczeństwo uczestników od jesieni 2020 roku realizowane jest w formie e-learningowej na platformie e-learningowej SG w sieci intranet.

W odpowiedzi na potrzeby Straży Granicznej przygotowaliśmy nowy program szkolenia i od października ub.r. zrealizowaliśmy trzy edycje tego szkolenia, które ukończyło łącznie aż 100 funkcjonariuszy SG uzyskując kwalifikacje kierownicze wymagane przepisami w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym. Zgodnie z Harmonogramem doskonalenia centralnego COSSG na rok 2021, w najbliższym czasie planowane są kolejne edycje szkolenia w terminach: 19 kwietnia – 18 maja oraz 24 maja – 22 czerwca 2021 r.

Organizatorem szkolenia jest Zespół Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych. Wykładowcy Zespołu oraz zaproszeni do współpracy przedstawiciele innych komórek przygotowali atrakcyjną ofertę szkoleniową z wykorzystaniem licznych aktywności i zasobów platformy e-learningowej SG (treści merytoryczne, ćwiczenia, pliki dźwiękowe, filmy, quizy, komentarze i informacje zwrotne i in.), aby poznawanie nowych treści i zdobywanie przydatnych umiejętności mogło być efektywne.

Niemniej udział w szkoleniu wymaga dużego zaangażowania i samodzielnej pracy każdego słuchacza, a także szczególnej dyscypliny i dyspozycyjności w godzeniu czterotygodniowego uczestnictwa w szkoleniu i realizacji zadań służbowych w trudnych warunkach czasu pandemii. Ogromnym wyzwaniem dla słuchaczy i organizatorów jest przeprowadzenie on-line egzaminu na zakończenie szkolenia w konkretnym, wskazanym terminie. Tym bardziej więc wszystkim absolwentom nowej formy szkolenia SERDECZNIE GRATULUJEMY jego ukończenia!

do góry