Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Inauguracja szkoleń z zakresu STCW dla funkcjonariuszy Morskiego Oddziału SG we współpracy z Morskim Ośrodkiem Szkoleniowym w Kołobrzegu Akademii Morskiej w Szczecinie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Inauguracja szkoleń z zakresu STCW dla funkcjonariuszy Morskiego Oddziału SG we współpracy z Morskim Ośrodkiem Szkoleniowym w Kołobrzegu Akademii Morskiej w Szczecinie

Mariusz Makara
22.03.2021

W dniach 16 – 19 marca odbyły się dwie pierwsze edycje szkoleń w 2021 roku regulowanych Międzynarodową Konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW), które w tym roku są realizowane we współpracy z Morskim Ośrodkiem Szkoleniowym w Kołobrzegu Akademii Morskiej w Szczecinie.

W inauguracji przedmiotowych szkoleń w COSSG w Koszalinie uczestniczył Dyrektor Morskiego Ośrodka Szkoleniowego w Kołobrzegu Pan mgr inż. Maciej Wicik, przeprowadzając jednocześnie hospitację tych zajęć. Wydarzenie to oficjalnie rozpoczęło współpracę COSSG w Koszalinie z Morskim Ośrodkiem Szkoleniowym w Kołobrzegu w zakresie realizacji szkoleń STCW i jednocześnie otworzyło ich sezon w roku 2021.

W dniach 16-18 marca br. przeprowadzono szkolenie pt. „Przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych” (STCW), w którym wzięło udział 15 funkcjonariuszy MOSG. Drugie przedsięwzięcie pt. „Przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych” (STCW) odbyło się 19 marca 2021 r. i uczestniczyło w nim 17 funkcjonariuszy MOSG. Zajęcia były realizowane przez wykładowców i instruktorów obu szkół, w tym przede wszystkim funkcjonariusza Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych – mł. chor. SG Roberta Dwulita, a także mjr. SG Marka Kulona z Zakładu Ogólnozawodowego.

Aktualnie nasz Ośrodek posiada w swojej ofercie 11 szkoleń z obszaru STCW, które będą prowadzone na potrzeby funkcjonariuszy Morskiego Oddziału SG.

Sąsiedztwo, potencjał i zbieżność wybranych obszarów działania obu Ośrodków stanowią przesłanki do zacieśniania współpracy i jej rozwoju również w nowych kierunkach.

do góry