Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie COSSG Koszalin - zakończenie 3 edycji szkolenia w zakresie szkoły chorążych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

COSSG Koszalin - zakończenie 3 edycji szkolenia w zakresie szkoły chorążych

Mariusz Makara
19.03.2021

W dniach 01 - 19 marca 2021 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyła się trzecia edycja Szkolenia w zakresie szkoły chorążych dla funkcjonariuszy SG w służbie stałej.

W szkoleniu wzięło udział 80 funkcjonariuszy z 6 jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Mimo szczególnych warunków spowodowanych ograniczeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej wszyscy słuchacze sprostali trudom szkolenia i ukończyli je z dobrą lub bardzo dobrą oceną końcową. Średnia ocen z egzaminu wyniosła 4,73.

W dniu 19 marca 2021 r. bezpośrednio po zakończeniu egzaminu końcowego Komendant COSSG płk SG dr Piotr BOĆKO pogratulował słuchaczom uzyskania wysokich wyników w szkoleniu i życzył absolwentom sukcesów w służbie na nowych stanowiskach służbowych w macierzystych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej. Ponadto kilku funkcjonariuszy otrzymało listy gratulacyjne i skromne upominki za duże zaangażowanie w realizację zadań podczas pobytu w ośrodku.

Po trzech edycjach ośrodek przeszkolił łącznie w bieżącym roku 240 funkcjonariuszy Straży Granicznej. W kolejnych trzech edycjach tego szkolenia zaplanowanych na II kwartał br. planuje się przeszkolenie następnych 200 funkcjonariuszy SG.

do góry