Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Operator łączności bliskiego zasięgu SRC - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Operator łączności bliskiego zasięgu SRC

Mariusz Makara
19.03.2021

W dniach od 8 do 12 marca 2021 r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w Koszalinie zrealizował kolejną edycję kursu doskonalącego pt.: „Operator łączności bliskiego zasięgu SRC”.

Kurs prowadzili: mł. chor. SG Robert DWULIT, mjr SG Elżbieta JUREWICZ, mjr SG Andrzej MAZUREK oraz chor. szt. SG Joanna Zylka. Tydzień wcześniej (02 - 04 marca br.) odbyła się także kolejna edycja kursu pt.: „Operator radiotelefonista VHF” prowadzona przez pierwszych trzech ww. wykładowców.

Celem głównym kursów było nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu państwowego i uzyskania certyfikatu uprawiającego do prowadzenia korespondencji radiowej w zakresie morskim VHF oraz VHF z przystawką DSC. W ww. przedsięwzięciach uczestniczyło po 8 funkcjonariuszy z MOSG.

W trakcie kursów słuchacze poznawali elementy składowe systemu GMDSS, zapoznawali się z zasadami działania radiowych urządzeń wykorzystywanych w ratownictwie, a także ćwiczyli łączność radiową zgodnie z procedurami obowiązującymi w łączności morskiej.

do góry