Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Projekt nr PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” wspiera realizację kursu doskonalącego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Projekt nr PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” wspiera realizację kursu doskonalącego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień

Mariusz Makara
10.03.2021

W dniach od 2 do 5 marca 2021 roku odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień, tym razem finansowana ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Przedsięwzięcie realizowane było przez mjr. SG Marka Świętanowskiego i st. chor. szt. SG Tomasza Pałkę – funkcjonariuszy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG.

W kursie udział wzięło 11 funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego, Warmińsko – Mazurskiego i Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Kurs doskonalący skierowany jest do funkcjonariuszy wykonujących zadania związane z kontrolą radiometryczną i ma na celu odnowienie wcześniej nabytych uprawnień.

Uczestnicy kursu w trakcie zajęć uzupełnili wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych nabyli  umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.

 PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE”

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

do góry