Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Transgraniczne przemieszczanie odpadów – poziom podstawowy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Transgraniczne przemieszczanie odpadów – poziom podstawowy

Mariusz Makara
08.03.2021

W dniach 01-05.03.2021 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbył się kurs doskonalący pt.: „Transgraniczne przemieszczanie odpadów – poziom podstawowy”.

Celem kursy było wyposażenie funkcjonariuszy w wiadomości i umiejętności niezbędne do przeprowadzania i ewidencjonowania kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów.
W trakcie szkolenia omówiono następujące zagadnienia:

  • prawo międzynarodowe i krajowe regulujące transgraniczne przemieszczanie odpadów,
  • zasady transgranicznego przemieszczania odpadów,
  • procedury zgłoszeniowe,
  • dokumentacja przewozowa,
  • odpowiedzialność karna i administracyjna w sytuacji wystąpienia naruszeń,
  • zadania i uprawnienia funkcjonariuszy SG w zakresie kontroli odpadów,
  • postępowanie funkcjonariusza SG w przypadku ujawnienia nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów,
  • zasady działania oraz ewidencjonowania przeprowadzonej kontroli w systemie BWK.

Kurs został zrealizowany w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co pozwoliło na zakup materiałów dydaktycznych oraz poglądowych niezbędnych do realizacji szkolenia.
W kursie wzięło udział 15 funkcjonariuszy z Morskiego, Warmińsko – Mazurskiego, Podlaskiego i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez chor. szt. SG Agnieszkę Gogolińską i st. chor. szt. SG Agatę Kowalską z Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych.

 

PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE”

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

do góry