Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kolejne edycje kursu doskonalącego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejne edycje kursu doskonalącego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej

Ewelina Świtała
18.10.2020

W dniach od 6-9 oraz 13-16 października 2020 roku odbyły się dwie kolejne edycje kursu doskonalącego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień. Kurs skierowany jest do funkcjonariuszy wykonujących zadania związane z kontrolą radiometryczną i ma na celu odnowienie wcześniej nabytych uprawnień.

Przedsięwzięcie realizowane było przez funkcjonariuszy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG. W kursie udział wzięło łącznie 23 funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego, Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Morskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Uczestnicy w trakcie zajęć uzupełnili wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych nabyli umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.

 

PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE”

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

do góry