Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

Agnieszka Zarębska
19.10.2020

W ramach Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi, który przypada 18 października 2020 r., Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie ogłosił II Maraton Wiedzy o Zjawisku Handlu Ludźmi, którego uczestnikami będzie młodzież szkolna miasta Koszalina oraz powiatów koszalińskiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego i sławieńskiego.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji konkursu: Zobacz, zareaguj i pomóż to zakończyć! W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną Tegoroczny Maraton przybierze dwie formy. Pierwsza z nich to możliwość nakręcenia krótkiego, trzyminutowego filmu kampanijnego promującego walkę ze zjawiskiem handlu ludźmi. Druga, to stworzenie kompozycji artystycznej w formie kolażu, łączącej w sobie różne, dowolne techniki i materiały, którego przekaz społeczny związany będzie oczywiście ze zjawiskiem handlu ludźmi. Konkurs odbywać się będzie w terminie od 19 października do 30 listopada br. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni do dnia 18 grudnia 2020 r. Tegoroczny konkurs wpisuje się w realizację zadania przewidzianego w Krajowym Planie Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2020 – 2021, zatwierdzonego przez Radę Ministrów RP. Mamy nadzieję, że poprzez organizację powyższego przedsięwzięcia, wspólnie przyczynimy się do wzrostu świadomości młodzieży, biorąc tym samym udział w zapobieganiu i przeciwdziałaniu zjawisku handlu ludźmi.

do góry