Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG

Ewelina Świtała
12.10.2020

10 października 2020 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych.

Szkolenie rozpoczęte 7 września 2020 r. ukończyło 58 funkcjonariuszy z 7 jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Słuchacze na egzaminie końcowym wykazali się bardzo dobrą znajomością programu szkolenia, czego efektem jest wysoka średnia ocen.

Zastępca Komendanta COSSG ppłk SG Arkadiusz Urlich wręczył absolwentom przeszkolenia dyplomy, a także wyróżnił 3 funkcjonariuszy za duże zaangażowanie w realizację zadań. Dodatkowo pochwałą w rozkazie wyróżniono funkcjonariuszkę Biura Analityczno – Sytuacyjnego KGSG, która zainicjowała  podjęcie sprawnej akcji ratunkowej  wobec osoby  poszkodowanej na terenie Koszalina.

Na zakończenie uroczystości ppłk SG Arkadiusz Urlich w imieniu Komendanta Ośrodka podziękował absolwentom kursu za wytrwałość i zaangażowanie, podkreślając jednocześnie trudne warunki organizacyjne spowodowane obostrzeniami sanitarnymi, z jakimi słuchaczom przyszło się zmierzyć w trakcie trwania szkolenia. Jednocześnie pogratulował zdania egzaminów końcowych, podczas których wszyscy wykazali się rozległą wiedzą specjalistyczną i szerokimi umiejętnościami praktycznymi oraz życzył dalszych sukcesów w służbie. 

do góry