Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Projekt nr PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” wspiera szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Projekt nr PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” wspiera szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej

Mariusz Makara
06.10.2020

W dniach od 28 września do 2 października br. Zespół Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG prowadził szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej.

Przedsięwzięcie skierowane było do funkcjonariuszy realizujących zadania związane z kontrolą radiometryczną z Bieszczadzkiego, Podlaskiego, Warmińsko – Mazurskiego i Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Podczas szkolenia, uczestnicy kursu zdobyli wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych nabyli również umiejętności w zakresie posługiwania się urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.

 

PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE”

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

do góry