Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej na rzecz MOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej na rzecz MOSG

Mariusz Makara
29.09.2020

W dniach od 21 do 25 września br. odbyła się kolejna edycja szkolenia specjalistycznego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej.

Uczestnikami kursu byli funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy w ramach prowadzonej działalności służbowej, wykonują zadania związane z kontrolą radiometryczną. 

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przez Zespół Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych COSSG na terenie placówki SG w Gdyni. W trakcie szkolenia, uczestnicy kursu zdobyli wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. Podczas zajęć praktycznych  nabyli  również umiejętności w zakresie posługiwania się urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.

do góry