Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Bezpieczniej do celu - trening pojazdami służbowymi w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Bezpieczniej do celu - trening pojazdami służbowymi w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Mariusz Makara
28.09.2020

W dniach 21 – 25 września br. instruktorzy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG zrealizowali kolejną edycję kursu „Trening bezpiecznej jazdy”.

Szkolenie przeznaczone było dla funkcjonariuszy jednostek terenowych Straży Granicznej i zostało zrealizowane  w ramach projektu nr PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE”. Kurs był współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Celem szkolenia były ćwiczenia praktyczne, służące jak najlepszemu udoskonaleniu warsztatu kierowcy, bowiem duża część funkcjonariuszy SG wykonuje zadania związane ze ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń. W takich sytuacjach, kierowcy znajdują się w stanach emocjonalnych, którym towarzyszy presja czasu i chęć sprostania zadaniu zatrzymania przestępcy. Osłabieniu ulegają świadome mechanizmy kierowania pojazdem, a górę biorą te podświadome. Dotychczasowe nawyki za kierownicą wykorzystywane przez podświadomość, nie zawsze wystarczają, by skutecznie dojechać do celu. Dlatego też, podczas kursu, największy nacisk postawiono na szkolenie umiejętności kierowcy. Skupiono się na ćwiczeniach służących zapewnieniu stabilności ciała z pojazdem, prawidłowej obserwacji drogi przed i za pojazdem, skutecznym hamowaniu awaryjnym z ABS i zmianie toru jazdy podczas hamowania, planowaniu toru jazdy w zakręcie, ustalaniu i utrzymywaniu odległości pomiędzy pojazdami na drodze, czy opanowaniu pierwszych objawów poślizgu oraz symulacji zderzenia pojazdu.

Sztucznie stworzone warunki, pozwoliły przekonać się, jakie czynniki decydują o bezpiecznym i skutecznym kierowaniu pojazdem w okolicznościach towarzyszących realizacji zadań służbowych.

 

PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE”

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

do góry