Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie COSSG miejscem szkolenia funkcjonariuszy Stałego Korpusu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

COSSG miejscem szkolenia funkcjonariuszy Stałego Korpusu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX

Mariusz Makara
15.09.2020

14 września br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie rozpoczęło się szkolenie funkcjonariuszy Stałego Korpusu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX

Po raz pierwszy w Koszalinie organizujemy szkolenie, które realizowane jest przez Agencję FRONTEX dla funkcjonariuszy z  całej Europy. Działanie to jest wynikiem wygrania konkursu, w ramach aplikacji o umowę grantową, której przedmiotem jest udzielenie wsparcia w realizacji fazy kontaktowej szkolenia podstawowego, które dotychczas prowadzone było w formie e-learningowej.

Decyzją Agencji FRONTEX, spośród aplikujących instytucji szkoleniowych, do realizacji działania w ramach umowy, uzyskując najwyższą liczbę punków, zostały wybrane Ośrodki w Koszalinie i Kętrzynie.

We wniosku aplikacyjnym bardzo wysoko zostały ocenione możliwości logistyczne Ośrodka, wyposażenie, a także kadra instruktorska, której kompetencje pozwoliły zakwalifikować się do projektu w charakterze trenerów szkolenia technik interwencji, szkolenia strzeleckiego oraz udzielania pierwszej pomocy. Dostrzeżono również położenie Ośrodka i jego walory turystyczne.

Od dnia wczorajszego do 14 grudnia br., oprócz funkcjonariuszy uczestniczących w szkoleniu, w Ośrodku przebywa kadra trenerska realizująca szkolenie, a także koordynatorzy odpowiedzialni za jego przebieg.

15 września 2020 r. uroczystego rozpoczęcia szkolenia dokonał Pan Edgar Beugels – Szef Działu Szkolenia Frontex i Pan Gregorio Ameyugo – Koordynator ds. szkoleń Frontex. Natomiast ze strony Ośrodka funkcjonariuszy powitał Komendant Szkoły płk SG dr Piotr Boćko.

***

Agencja FRONTEX realizuje postanowienia Unii Europejskiej w zakresie utworzenia tzw. stałego korpusu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej złożonego z funkcjonariuszy z różnych krajów europejskich, a jednocześnie stanowiącego jednolitą formację mundurową, która poprzez udzielanie wsparcia formacjom narodowym, stawia czoła nowym zagrożeniom.

Funkcjonariusze korpusu realizujący szkolenie w COSSG, będą mogli wykonywać takie zadania, jak sprawdzanie tożsamości i narodowości osób przekraczających granicę, udzielanie zgody lub odmowy na wjazd do UE oraz patrolowanie terenu między przejściami granicznymi.

Tym samym, rozpoczęła się nowa, zupełnie inna karta w działalności Ośrodka. Jest to nowe doświadczenie zarówno dla Agencji FRONTEX, jak i naszej Szkoły. Jednocześnie w szkoleniach w Ośrodku uczestniczą funkcjonariusze z całej Europy oraz funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej nabywając nowych kompetencji.

do góry