Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Funkcjonariusze doskonalą technikę jazdy pojazdami służbowymi w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Funkcjonariusze doskonalą technikę jazdy pojazdami służbowymi w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Mariusz Makara
15.09.2020

W dniach 7 - 11 września instruktorzy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG zrealizowali kurs doskonalący pt. Trening bezpiecznej jazdy’’.

Podczas szkolenia, funkcjonariusze Morskiego, Podlaskiego, Bieszczadzkiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej doskonalili umiejętność reagowania w niebezpiecznych sytuacjach drogowych, poznawali granice przyczepności pojazdu, pokonywali rutynę, zmieniali niepoprawne nawyki za kierownicą oraz zostali zapoznani z możliwościami i ograniczeniami człowieka, praw fizyki i techniki w pokonywaniu zagrożeń drogowych. Starannie dobrane ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności takich jak: zajmowanie prawidłowej pozycji za kierownicą gwarantującej szybką, pewną i adekwatną do sytuacji reakcję kierowcy, posługiwanie się kołem kierownicy w sposób systemowy, symetryczny i adekwatny do chwilowej przyczepności kół z podziałem na skręt szosowy i manewrowy,

skracanie drogi hamowania awaryjnego (maksymalne wykorzystanie dostępnej przyczepności),

zmiana toru jazdy w trakcie hamowania awaryjnego (ominięcie przeszkody, przed którą nie można zatrzymać się), jazda prawidłowym torem w zakręcie, czy manewrowanie w ograniczonej przestrzeni,

samoewakuacja z wywróconego pojazdu (algorytm wychodzenia z kabiny).

Umiejętności zdobyte na kursie potwierdzone zostały testem zaliczeniowym, podczas którego słuchacze pokonywali tor przeszkód na czas, z uwzględnieniem wskazówek technik jazdy otrzymanych podczas zajęć.

 

PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE”

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

do góry