Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Projekt nr PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” wspiera Kurs z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Projekt nr PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” wspiera Kurs z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień

Mariusz Makara
10.09.2020

W dniach od 1 do 4 września 2020 roku odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień.

Przedsięwzięcie realizowane było przez funkcjonariuszy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG – mjr. SG Marka Świętanowskiego i st. chor. szt. SG Tomasza Pałkę.

Kurs doskonalący skierowany jest do funkcjonariuszy wykonujących zadania związane z kontrolą radiometryczną i ma na celu odnowienie wcześniej nabytych uprawnień.

W kursie udział wzięło 12 funkcjonariuszy z  Morskiego, Podlaskiego, Bieszczadzkiego i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.  Uczestnicy kursu w trakcie zajęć uzupełnili wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych nabyli  umiejętności posługiwania się nowymi urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.

 

 

 

PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE”

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

do góry