Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zwalczanie nielegalnej migracji przy wykorzystaniu rozwiązań technicznych wspierających obserwację operacyjną - I edycja - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zwalczanie nielegalnej migracji przy wykorzystaniu rozwiązań technicznych wspierających obserwację operacyjną - I edycja

Mariusz Makara
10.09.2020

W dniach 20 sierpnia do 4 września br., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się pierwsza edycja szkolenia realizowanego z projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony granicy zewnętrznej UE” w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020.

Szkolenie obejmowało implementację nowych rozwiązań technicznych do działań operacyjnych Straży Granicznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań łączących bezzałogowe statki powietrzne ze specjalistycznymi pojazdami patrolowymi. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję testować nowe technologie oraz doskonalić umiejętności wykorzystania innowacyjnego sprzętu w służbie.owacyjnego sprzętu w służbie.

 

PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE”

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

do góry