Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Intensywny kurs doskonalący z języka angielskiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Intensywny kurs doskonalący z języka angielskiego

Mariusz Makara
01.09.2020

W dniach 18 – 28 sierpnia 2020 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbył się ostatni ze zjazdów rozpoczętego 23 września 2019 roku, intensywnego kursu języka angielskiego pt.: Język angielski (kurs intensywny). Cztery poziomy nauczania – A1, A2, B1, B2.

Kurs trwał 8 tygodni i realizowany był na poziomie B1 w trybie zjazdowym, a jego uczestnikami byli funkcjonariusze pochodzący z Nadwiślańskiego, Śląskiego, Karpackiego oraz Morskiego Oddziału SG.  Zajęcia prowadzili lektorzy języka angielskiego z Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych: mjr SG Elżbieta Jurewicz, kpt. SG  Paweł Palonek  oraz st. chor. szt. SG Joanna Zylka.

Głównym celem kursu było nabycie określonego zasobu kompetencji komunikacyjnych z zakresu języka angielskiego ogólnego do poziomu B1 oraz wiedzy i umiejętności niezbędnych do podnoszenia  posiadanych sprawności językowych w drodze samokształcenia, przy wykorzystaniu różnego rodzaju materiałów autentycznych, co w znacznym stopniu podnosi efektywność przyswajania i utrwalania leksyki. Wprowadzane były także elementy słownictwa koniecznego do komunikowania się z cudzoziemcami w wybranych sytuacjach podczas realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej.

Program kursu realizowany był w oparciu o metodę komunikatywną, co w stopniu największym pozwoliło rozwijać kompetencje językowe uczestników. Podczas szkolenia słuchacze wykazali się dużą kreatywnością w komunikacji, zaangażowaniem i precyzją w wykonywanych zadaniach i ćwiczeniach. Kurs zakończył się dwudniowym egzaminem sprawdzającym wszystkie kompetencje językowe słuchaczy, przeprowadzanym w formie ustnej i pisemnej.

do góry