Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Realizacja kursu ADR w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Realizacja kursu ADR w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ewelina Świtała
01.09.2020

W dniach 24-28 sierpnia 2020 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbył się kurs doskonalący pt.: Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych – poziom podstawowy.

Celem kursu było wyposażenie funkcjonariuszy w wiadomości i umiejętności niezbędne do przeprowadzania kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych. Podczas szkolenia omówiono poniższe zagadnienia:

  • prawo międzynarodowe i krajowe regulujące drogowy przewóz towarów niebezpiecznych,
  • prawidłowe korzystanie z Umowy europejskiej ADR,
  • obowiązki i uprawnienia funkcjonariuszy SG w zakresie przeprowadzania kontroli,
  • dokumentacja przewozowa,
  • oznakowanie sztuk przesyłek,
  • oznakowanie i wyposażenie jednostek transportowych,
  • odpowiedzialność karna i administracyjna w sytuacji wystąpienia naruszeń,
  • prawidłowe sporządzanie dokumentacji pokontrolnej.

Ponadto uczestnicy kursu zostali zapoznani z nową bazą BWK3 służącą do ewidencjonowania przewozu towarów niebezpiecznych.

Powyższe szkolenie pozwoliło funkcjonariuszom nabyć uprawnienia do dokonywania kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych.

Kurs dedykowany był dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i został zrealizowany w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co niewątpliwie podniosło standard i jakość realizowanych zajęć. Zajęcia prowadziły: chor. szt. SG Agnieszka Gogolińska i chor. szt. SG Agata Kowalska z Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych.

PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE”

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

do góry