Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Transgraniczne przemieszczanie odpadów – poziom podstawowy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Transgraniczne przemieszczanie odpadów – poziom podstawowy

Agnieszka Zarębska
05.08.2020

W dniach 26-31.07.2020 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbył się kurs doskonalący pt.: „Transgraniczne przemieszczanie odpadów – poziom podstawowy”.

Celem kursy było wyposażenie funkcjonariuszy w wiadomości i umiejętności niezbędne do przeprowadzania i ewidencjonowania kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów. W trakcie szkolenia omówiono poniższe zagadnienia dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów:

  • międzynarodowe i krajowe akty prawne,
  • zasady przemieszczania odpadów w obrębie WE i krajów trzecich,
  • procedury zgłoszeniowe,
  • dokumentacja przewozowa,
  • odpowiedzialność karna i administracyjna w sytuacji wystąpienia naruszeń,
  • zadania i uprawnienia funkcjonariuszy SG,
  • postępowanie funkcjonariusza SG w przypadku ujawnienia nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów,
  • zasady działania oraz ewidencjonowania przeprowadzonej kontroli w systemie BWK.

Kurs został zrealizowany w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co pozwoliło na zakup materiałów dydaktycznych oraz poglądowych niezbędnych do realizacji szkolenia. Powyższe niewątpliwie podniosło standard i jakość realizowanych zajęć. Kurs dedykowany był dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez chor. szt. SG Agnieszkę Gogolińską i chor. szt. SG Agatę Kowalską z Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych.

 

 

PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE”

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

do góry