Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych – poziom podstawowy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych – poziom podstawowy

Agnieszka Zarębska
07.07.2020

W dniach 29.06-03.07.2020 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbył się kurs doskonalący pt.: „Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych – poziom podstawowy”.

Celem kursu było wyposażenie funkcjonariuszy w wiadomości i umiejętności niezbędne do przeprowadzania i ewidencjonowania kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych. W trakcie szkolenia słuchacze zostali zapoznani z przepisami regulującymi międzynarodowy drogowy przewóz towarów niebezpiecznych, w tym, jak prawidłowo odczytywać informacje zawarte w Umowie europejskiej ADR. Ponadto, dzięki uprzejmości mjr. SG Tomasza Trojana z Komendy Głównej Straży Granicznej uczestnicy kursu zostali zapoznani z nową bazą BWK3 dotyczącą ewidencjonowania kontroli towarów niebezpiecznych. Kurs został zrealizowany w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co pozwoliło na zakup laptopów, programu ADR info oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji szkolenia. Powyższe niewątpliwie podniosło standard i jakość realizowanych zajęć. Kurs dedykowany był dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę na zewnętrznej granicy Polski. Szkolenie zostało zrealizowane przez chor. szt. SG Agnieszkę Gogolińską i chor. szt. SG Agatę Kowalską z Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych.

 

PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE”

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

 

 

do góry