Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Przygotowanie szkoleniowe kadry SG w 2020 roku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przygotowanie szkoleniowe kadry SG w 2020 roku

Ewelina Świtała
26.02.2020

W dniach 11-21 lutego 2020 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej zrealizowano pierwszą w tym roku edycję dwutygodniowego szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej SG.

W szkoleniu uczestniczyło 17 funkcjonariuszy SG przygotowywanych do objęcia stanowisk kierowniczych w Straży Granicznej na niższym poziomie zarządzania. Słuchacze pochodzili z następujących jednostek: Bieszczadzkiego, Karpackiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego i Nadwiślańskiego Oddziału SG oraz Komendy Głównej SG i Centrum Szkolenia SG.

Szkolenie dotyczyło przede wszystkim zagadnień związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim, psychologicznymi aspektami kierowania ludźmi oraz zagadnieniami formalno-prawnymi omawianymi w kontekście kierowania ludźmi. Poprzez przedstawiane i dyskutowane problemy oraz liczne ćwiczenia szkolenie służyło nabyciu lub rozwinięciu zarówno tradycyjnych kompetencji kierowniczych (planowanie zadań, podejmowanie decyzji, organizowanie i kontrolowanie realizacji zadań), jak i kompetencji związanych z tworzeniem właściwych relacji z ludźmi i budowaniem własnego potencjału kierowniczego.

Zróżnicowany pod względem treści program szkolenia realizowali: płk SG rez. Wiesław Mrugała, płk SG Krzysztof Muzyczuk, ppłk SG dr Barbara Woźniak, mjr SG Justyna Błędniak-Czabrowska, mjr SG Anna Chachaj, kpt. SG Tamara Zajęcka-Masina, st. chor. szt. SG dr Radosław Wiśniewski oraz przedstawiciel BSW SG. Szkolenie bardzo pozytywnie zostało odebrane przez uczestników. Słuchacze i kadra dydaktyczna wspólnie stworzyli atmosferę sprzyjającą osiągnięciu celów szkolenia i w sposób zaangażowany uczestniczyli w zajęciach.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie jednostek organizacyjnych SG planujemy w tym roku przeprowadzić jeszcze cztery edycje szkolenia.

do góry