Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Uroczyste pożegnanie funkcjonariuszy ze służbą - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczyste pożegnanie funkcjonariuszy ze służbą

Mariusz Makara
17.02.2020

14 lutego 2020 r. w Sali Tradycji Polskich Formacji Granicznych Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą ppłk SG Artura KUZIOMKO i ppłk SG Adama GRYCZMANA.

 

Pan ppłk SG Artur KUZIOMKO w okresie od 05.09.1989 do 15.05.1991 r. pełnił zawodową służbę wojskową w Wojskach Ochrony Pogranicza. Służbę rozpoczął od Szkoły Chorążych WOP, którą ukończył 28.07.1990 r. uzyskując tytuł technika wojsk łączności w specjalności radiowej. Jako absolwent Szkoły Chorążych wyznaczony na stanowisko starszego technika warsztatu sprzętu łączności.

  • W okresie od 15.05.1991 r. do 15.05.1992 r. pełnił służbę w Pomorskim Oddziale Straży Granicznej na stanowiskach młodszego asystenta, a następnie starszego strażnika granicznego w Wydziale Łączności i Informatyki.
  • W okresie od 16.05.1992 r. do końca 1994 r. pełnił służbę w pionie łączności i informatyki Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej na stanowisku młodszego asystenta.
  • Od stycznia 1995 r. w pionie dydaktycznym Ośrodka, gdzie większość służby pełnił na stanowiskach służbowych związanych z nauczaniem zagadnień z zakresu łączności i informatyki.
  • Od 03.05.2017 r. kierował pracą Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych.

W czasie służby w Ośrodku ukończył Studium Oficerskie w wyniku czego we wrześniu 2001 r. uzyskał kwalifikacje oficerskie i został mianowany na pierwszy stopień w korpusie oficerów Straży Granicznej.

Funkcjonariusz w czasie służby był wielokrotnie wyróżniany w tym nadaniem Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę oraz Odznaki Straży Granicznej.

Pan ppłk SG Artur Kuziomko na dzień zwolnienia ze służby posiada ponad 30 lat stażu służby.

 

***

Pan ppłk SG Adam GRYCZMAN rozpoczął służbę w Straży Granicznej  od 15.11.1997 r. jako funkcjonariusz  Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, zajmując stanowiska w komórkach organizacyjnych pionu dydaktycznego odpowiedzialnych za szkolenie morskie, m.in.: starszego specjalisty, wykładowcy, starszego wykładowcy i kierownika zespołu.

Z dniem 01.10.2014 r. rozpoczął służbę na ostatnim stanowisku służbowym, tj. starszego wykładowcy Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych.

Z uwagi na to, że Pan ppłk SG Adam GRYCZMAN wstępując do Straży Granicznej posiadał już kwalifikacje oficerskie jako absolwent Studium Oficerskiego po ukończeniu w Ośrodku Szkolenia Podstawowego został mianowany 04.12.1997 r. na pierwszy stopień oficerski w Straży Granicznej.

Pan ppłk SG Adam GRYCZMAN na dzień zwolnienia ze służby posiada 22 lata i 3 miesiące stażu służby.

do góry