Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Trening bezpiecznej jazdy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Trening bezpiecznej jazdy

Mariusz Makara
18.11.2019

W dniach 8 – 12 listopada br. instruktorzy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego zrealizowali kolejną edycję kursu „Trening bezpiecznej jazdy” dla funkcjonariuszy z jednostek terenowych Straży Granicznej w ramach projektu nr PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W trakcie zajęć słuchacze doskonalili swoje umiejętności w kierowaniu pojazdem miedzy innymi w sytuacjach problemowych związanych z ryzykiem utraty przyczepności. Funkcjonariusze wykonujący zadania z użyciem pojazdów służbowych są szczególnie narażeni na zagrożenia ze względu na specyfikę zadań i okoliczności jazdy. Wieloletnie doświadczenie w kontaktach ze słuchaczami potwierdza, że większość z nich nie jest gotowa prawidłowo reagować w sytuacjach trudnych i nagłych. Brak automatyzmów i algorytmów postępowania nie pozwala kierowcy wykonać prawidłowo takich czynności jak:

  • ustawienie optymalnej pozycji za kierownicą,
  • gwałtowne wciśnięcie hamulca i hamowanie awaryjne,
  • symetryczne operowanie kołem kierownicy adekwatnie do stanu nawierzchni i sytuacji w jakiej znajduje się pojazd,
  • redukowanie siły odśrodkowej działającej na pojazd,
  • manewrowanie przodem i tyłem,
  • opanowanie poślizgu.

Doświadczenie zdobyte na zajęciach lepiej pomogą panować na pojazdem. 

 

----------------------------

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu nr PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE”

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

do góry