Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 10. edycja kursu z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

10. edycja kursu z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen

Ewelina Świtała
18.11.2019

W dniach 13–15.11.2019 r. w COSSG odbyła się dziesiąta edycja kursu doskonalącego „Z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen i danych Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny”.

Szkolenie połączone było z kursem doskonalącym z „Obsługi Systemu Teleinformatycznego Pobyt v.2 dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich”.

Grupa szkoleniowa liczyła 16 osób reprezentujących Urząd do Spraw Cudzoziemców, Pomorski Urząd Wojewódzki, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wielkopolski Urząd Wojewódzki oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki.  Szkolenie przeprowadził st. chor. szt. SG Rafał Podolańczyk – starszy specjalista Zespołu Służby Granicznej Zakładu Ogólnozawodowego.

Celem przeprowadzonego kursu było przygotowanie pracowników UW i UdSC do pracy w systemie Pobyt v.2 oraz zapoznanie ich z przepisami w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych, w tym stosowania zapisów dokumentacji bezpieczeństwa systemu. W trakcie szkolenia uczestnicy nabyli wiedzę dotyczącą budowy systemu, terminologii i obsługi systemu. Ponadto doskonalili oni umiejętności posługiwania się systemem Pobyt m.in.: w zakresie wyszukiwania i przetwarzania informacji, rejestrowania wniosków oraz wydawania decyzji i odwołań w sprawach dotyczących cudzoziemców. Kurs był okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia w sprawach związanych z pobytem cudzoziemców na terytorium RP. Uczestnicy szkoleń zgodnie potwierdzali wysoki poziom merytoryczny zajęć oraz przyjazną atmosferę sprzyjającą pogłębianiu wiedzy.

W 2019 roku zostało przeprowadzonych 10 edycji szkoleń „Z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen i danych Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny” oraz „Obsługi Systemu Teleinformatycznego Pobyt v.2 dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich”. Ponadto przeprowadzono dwa szkolenia zewnętrzne dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Łącznie przeszkolono 179 pracowników Urzędów Wojewódzkich oraz Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

do góry