Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kolejna edycja kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej Straży Granicznej z zakresu zarządzania konfliktami w relacjach służbowych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejna edycja kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej Straży Granicznej z zakresu zarządzania konfliktami w relacjach służbowych

Mariusz Makara
12.11.2019

W dniach 05 – 08.11.2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się druga w bieżącym roku edycja kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla zarządzania Straży Granicznej „Rozwiązywanie konfliktów w relacjach służbowych poprzez negocjacje i mediacje”, której celem było doskonalenie umiejętności zarządzania konfliktami w relacjach kierownik - zespół.

W czasie realizowanego kursu uczestnicy uczyli się właściwie reagować  z pozycji kierownika na sytuacje konfliktowe w relacji przełożony – podwładny a także wchodzić w rolę mediatora, w przypadku pojawienia się konfliktów pomiędzy członkami zespołu. Dokonywali diagnozy własnego potencjału w zakresie zarzadzania konfliktami, przechodzili trening kontroli negatywnych emocji i stosowali techniki komunikacyjne, pomagające porozumieć się zwaśnionym stronom. Większość przeprowadzanych ćwiczeń opierała się na symulacjach i grach ról, co pozwoliło na praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności.

Kurs zostały zrealizowany przez wykładowców mjr SG Justynę Błędniak – Czabrowską i mjr SG Monikę Stanisławską, natomiast zajęcia dotyczące zasady równego traktowania w służbie przeprowadziła kpt. SG Tamara Zajęcka – Masina.

do góry