Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie II edycja kursu doskonalącego z zakresu postępowania wyjaśniającego - szkodowego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

II edycja kursu doskonalącego z zakresu postępowania wyjaśniającego - szkodowego

Agnieszka Zarębska
08.11.2019

W dniach 05 – 08 listopada 2019 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej przeprowadzono drugą w tym roku edycję kursu doskonalącego „Postępowanie wyjaśniające – szkodowe”.

Kurs był adresowany do funkcjonariuszy i pracowników SG, którzy prowadzą lub są przewidziani do prowadzenia postępowań wyjaśniających na okoliczność ujawnienia szkody w majątku Straży Granicznej. W przedsięwzięciu wzięło udział 11 funkcjonariuszy i pracowników: Morskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego i Karpackiego Oddziału SG oraz  Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Podczas czterodniowego pobytu w COSSG uczestnicy kursu doskonalili umiejętności z zakresu prowadzenia i dokumentowania czynności związanych z realizacją postępowania wyjaśniającego – szkodowego. Istotną częścią szkolenia była jego strona praktyczna, w trakcie której słuchacze wykonywali ćwiczenia, polegające na analizowaniu dokumentów wymaganych w postępowaniu wyjaśniającym – szkodowym. W uzupełnieniu należy podkreślić, że istotną wartością dodaną kursu była wymiana doświadczeń uczestników szkolenia. Zajęcia prowadził wykładowca Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych mjr SG Andrzej Mazurek.

do góry