Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Projekt nr PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” wspiera kurs doskonalący z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Projekt nr PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” wspiera kurs doskonalący z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień

Mariusz Makara
08.11.2019

W dniach od 4 do 7 listopada odbyła się kolejna w tym roku edycja kursu doskonalącego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień.

Przedsięwzięcie realizowane było przez funkcjonariuszy  Zespołu Zabezpieczenia Technicznego  Zakładu Kompetencji Logistycznych COSSG. W kursie udział wzięło 14 funkcjonariuszy z  Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego i Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Kurs doskonalący skierowany jest do funkcjonariuszy wykonujących zadania związane do kontrolą radiometryczną i ma na celu odnowienie wcześniej nabytych uprawnień.

Uczestnicy kursu w trakcie zajęć uzupełnili wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych nabyli  umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.

 

----------------------------

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu nr PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

 

PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE”

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

do góry